Truyện mới cập nhật

282309 Lạc Nhi Ý
41862 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
18065 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
3049 Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
5245 Cực Phẩm Hệ Thống
117928 Ngũ Hành Thiên
2067 Vũ Cực Đỉnh Phong
331706 Huyền Giới Chi Môn
2902 Tối Cường Hệ Thống
4835 Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Truyện ngôn tình

282309 Lạc Nhi Ý
41862 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
1075 Siêu Mẫu
208571 Điền Viên Cốc Hương
233 Trả Lại Vấn Vương
6652 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
293920 Sủng Phi
1963 Ta Bị Ép Buộc
2896 Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê
48631 Bá Tước