Truyện mới cập nhật

283853 Lạc Nhi Ý
42531 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
18159 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
3126 Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
5534 Cực Phẩm Hệ Thống
118031 Ngũ Hành Thiên
2151 Vũ Cực Đỉnh Phong
331838 Huyền Giới Chi Môn
3055 Tối Cường Hệ Thống
4925 Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Truyện ngôn tình

283853 Lạc Nhi Ý
42531 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
1110 Siêu Mẫu
208674 Điền Viên Cốc Hương
249 Trả Lại Vấn Vương
6771 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
293964 Sủng Phi
2054 Ta Bị Ép Buộc
3060 Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê
48718 Bá Tước