19706 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
2063 Huyết Phượng Cung
1184336 Long Huyết Chiến Thần
39528 Ta Không Thành Tiên
10254 Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
3747 Mị Cốt Thiên Thành
8655 Vĩnh Hằng Chí Tôn
21077 Đan Khí Thần Tôn
205309 Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
691 Giang Hồ Dị Giới
207 Quyền Bính
236 Vong Linh Ma Pháp Sư
197 Kiếp Mộng Sinh
57676 Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn
381 Full Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
841 Thiên Ảnh
183534 Trạch Thiên Ký
1578 Phật Tội
52319 Yêu Phu Sủng Thê