80778 Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
229567 Trùng Khải Mạt Thế
20074 Tiên Giới Chiến
239 Thần Tượng Hay Yêu
31869 Màu Xám Đen
80 Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
213421 Vô Hạn Thự Quang
1937 Gen Di Truyền
276738 Mạo Bài Đại Anh Hùng
71720 Tử Vong Khai Đoan
1154 Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
42714 Phù Thủy Hàng Đầu
158053 Ngục Thánh
379 Không Giới Hạn
866 Full Vật Chủ
20708 Full Dương - Bình - Nhi​
1014 Sword Art Online
955 Mối Hận