80798 Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
229571 Trùng Khải Mạt Thế
20075 Tiên Giới Chiến
244 Thần Tượng Hay Yêu
31870 Màu Xám Đen
101 Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
213441 Vô Hạn Thự Quang
1955 Gen Di Truyền
276739 Mạo Bài Đại Anh Hùng
71724 Tử Vong Khai Đoan
1160 Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
42723 Phù Thủy Hàng Đầu
158054 Ngục Thánh
380 Không Giới Hạn
867 Full Vật Chủ
20720 Full Dương - Bình - Nhi​
1028 Sword Art Online
956 Mối Hận