80764 Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
229528 Trùng Khải Mạt Thế
20072 Tiên Giới Chiến
212 Thần Tượng Hay Yêu
31868 Màu Xám Đen
58 Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
213406 Vô Hạn Thự Quang
1917 Gen Di Truyền
276737 Mạo Bài Đại Anh Hùng
71694 Tử Vong Khai Đoan
1083 Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
42693 Phù Thủy Hàng Đầu
158052 Ngục Thánh
378 Không Giới Hạn
857 Full Vật Chủ
20687 Full Dương - Bình - Nhi​
895 Sword Art Online
954 Mối Hận