80764 Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
229539 Trùng Khải Mạt Thế
20073 Tiên Giới Chiến
216 Thần Tượng Hay Yêu
31868 Màu Xám Đen
59 Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
213406 Vô Hạn Thự Quang
1921 Gen Di Truyền
276737 Mạo Bài Đại Anh Hùng
71700 Tử Vong Khai Đoan
1144 Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
42696 Phù Thủy Hàng Đầu
158052 Ngục Thánh
378 Không Giới Hạn
857 Full Vật Chủ
20691 Full Dương - Bình - Nhi​
897 Sword Art Online
954 Mối Hận