209 Quyền Bính
1253 Iraq Phong Vân
462 Tần Giản
518 Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
38567 Thiên Giáng Đại Vận
38541 Đại Quốc Tặc
1115 Trí Tuệ Đại Tống
26886 Tri Huyện Giả Mạo
86193 Thiên Tống
204834 Đông Cung Chi Chủ
1458 Full Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
791 Giang Sơn Chiến Đồ
6198 Full Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến
244414 Full Đế Yến
4303 Thâu Hương
86854 Dạ Thiên Tử
550073 Thiện Xạ Nhà Thanh
169942 Đại Quan Nhân
90190 Đại Đường Tiểu Lang Trung
3659 Bắc Tống Nhàn Vương