207 Quyền Bính
1246 Iraq Phong Vân
452 Tần Giản
501 Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
38565 Thiên Giáng Đại Vận
38530 Đại Quốc Tặc
1111 Trí Tuệ Đại Tống
26878 Tri Huyện Giả Mạo
86174 Thiên Tống
204827 Đông Cung Chi Chủ
1434 Full Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
789 Giang Sơn Chiến Đồ
6196 Full Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến
244388 Full Đế Yến
4298 Thâu Hương
86838 Dạ Thiên Tử
550020 Thiện Xạ Nhà Thanh
169914 Đại Quan Nhân
90182 Đại Đường Tiểu Lang Trung
3639 Bắc Tống Nhàn Vương