173 Quyền Bính
1174 Iraq Phong Vân
449 Tần Giản
455 Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
38472 Thiên Giáng Đại Vận
38514 Đại Quốc Tặc
1061 Trí Tuệ Đại Tống
26838 Tri Huyện Giả Mạo
86167 Thiên Tống
204762 Đông Cung Chi Chủ
1402 Full Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
772 Giang Sơn Chiến Đồ
6184 Full Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến
244093 Full Đế Yến
4230 Thâu Hương
86741 Dạ Thiên Tử
549885 Thiện Xạ Nhà Thanh
169910 Đại Quan Nhân
90080 Đại Đường Tiểu Lang Trung
3602 Bắc Tống Nhàn Vương