284808 Lạc Nhi Ý
43183 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
1172 Siêu Mẫu
208748 Điền Viên Cốc Hương
284 Trả Lại Vấn Vương
6795 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
293997 Sủng Phi
2187 Ta Bị Ép Buộc
3135 Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê
48918 Bá Tước
141645 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14265 Tướng Phủ Ngốc Thê
8319 Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
10457 Độc Dược Mê Dục
13957 Lười Phi Có Độc
6357 Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
279653 Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
2410 Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
1422 Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu
4018830 Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc