285673 Lạc Nhi Ý
43952 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
1181 Siêu Mẫu
208863 Điền Viên Cốc Hương
302 Trả Lại Vấn Vương
6850 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
294120 Sủng Phi
2222 Ta Bị Ép Buộc
3153 Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê
48952 Bá Tước
141747 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14379 Tướng Phủ Ngốc Thê
8320 Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
10628 Độc Dược Mê Dục
13978 Lười Phi Có Độc
6358 Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
279711 Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
2430 Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
1423 Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu
4020974 Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc