286463 Lạc Nhi Ý
44241 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
1199 Siêu Mẫu
208936 Điền Viên Cốc Hương
315 Trả Lại Vấn Vương
6876 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
294184 Sủng Phi
2283 Ta Bị Ép Buộc
3195 Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê
49008 Bá Tước
142222 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14456 Tướng Phủ Ngốc Thê
8372 Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
10726 Độc Dược Mê Dục
14052 Lười Phi Có Độc
6410 Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
279749 Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
2487 Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
1501 Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu
4022927 Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc