284441 Lạc Nhi Ý
42918 Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
1125 Siêu Mẫu
208681 Điền Viên Cốc Hương
258 Trả Lại Vấn Vương
6785 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
293990 Sủng Phi
2111 Ta Bị Ép Buộc
3083 Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê
48737 Bá Tước
141244 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14063 Tướng Phủ Ngốc Thê
8300 Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
10385 Độc Dược Mê Dục
13949 Lười Phi Có Độc
6352 Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
279652 Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
2338 Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
1361 Cưng Chiều 72 Biến Hóa: Ngựa Tre, Nhanh Tiếp Chiêu
4016550 Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc