104646 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
114750 Thiên Huyền Địa Hoàng
384 Full Long Lâu Yêu Quật
2984 Con Gái Của Tử Thần
8190 Vũ Dạ Kỳ Đàm
972 Báo Mộng
792 Người Kể Chuyện
2317 Ác Linh Quốc Độ
2049 Full Tiếng Thét Trong Đêm
1894 Full Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ
1642 Quỷ Kiếp
1692 3 - 1 = Mấy
1877 Ác Phụ
1734 Ngải Miến Điện
2010 Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm
1243438 Đạo Mộ Bút Ký
2411 Full Nữ Thần Báo Tử
1817 Thánh Tuyền Tầm Tung
964 Ám Ảnh
39795 Full Kiếp Nạn Trời Định