2009 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
205202 Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
11396 Sắc Tình Võng Du
307027 Liệp Giả Thiên Hạ - Thợ Săn Thế Giới
427 Bách Luyện Thành Yêu
500 Full Võng Du Chi Trời Sinh Là Thụ
339 Full Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
259 Full Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ
245 Nửa Đường Xuất Giá
21493 Tuyệt Sắc Phong Lưu
589 Full Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
716 Full Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Di Hiệp Tình Duyên
402 Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ
1313 Full Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
547 Full Võng Du – T Bất Kiến T
897 Sword Art Online
112637 Thương Lam Đỉnh
25134 Dị Giới Liên Minh
1395708 Full Thịnh Thế Đích Phi
3664 Ngai Vàng Của Hoàng Đế