2006 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
205076 Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
10531 Sắc Tình Võng Du
305965 Liệp Giả Thiên Hạ - Thợ Săn Thế Giới
426 Bách Luyện Thành Yêu
498 Full Võng Du Chi Trời Sinh Là Thụ
339 Full Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
254 Full Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ
245 Nửa Đường Xuất Giá
21491 Tuyệt Sắc Phong Lưu
588 Full Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
712 Full Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Di Hiệp Tình Duyên
401 Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ
1309 Full Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
545 Full Võng Du – T Bất Kiến T
895 Sword Art Online
112563 Thương Lam Đỉnh
25134 Dị Giới Liên Minh
1395708 Full Thịnh Thế Đích Phi
3661 Ngai Vàng Của Hoàng Đế