19831 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
4494 Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
7025 Cực Phẩm Hệ Thống
2364 Vũ Cực Đỉnh Phong
5318 Thần Tiên Đạo Hệ Thống
2049 Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
208936 Điền Viên Cốc Hương
1064 Xuyên Qua Thay Đổi Cốt Truyện
4092 Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
2148 Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn
263 Đặc Công Vương Phi
331 Tấn Công Ngược Thành Phi
6876 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
49008 Bá Tước
113561 Ký Sự Hậu Cung
675 Cách Đế Vương Đoạt Thê
5544 Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
2097 Huyết Phượng Cung
142222 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14456 Tướng Phủ Ngốc Thê