18526 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
3374 Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
5923 Cực Phẩm Hệ Thống
2252 Vũ Cực Đỉnh Phong
4936 Thần Tiên Đạo Hệ Thống
1867 Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
208681 Điền Viên Cốc Hương
1037 Xuyên Qua Thay Đổi Cốt Truyện
4081 Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
2046 Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn
259 Đặc Công Vương Phi
327 Tấn Công Ngược Thành Phi
6785 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
48737 Bá Tước
113538 Ký Sự Hậu Cung
669 Cách Đế Vương Đoạt Thê
5442 Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
2059 Huyết Phượng Cung
141244 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14063 Tướng Phủ Ngốc Thê