19080 Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
3941 Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
6372 Cực Phẩm Hệ Thống
2258 Vũ Cực Đỉnh Phong
4942 Thần Tiên Đạo Hệ Thống
2044 Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
208748 Điền Viên Cốc Hương
1037 Xuyên Qua Thay Đổi Cốt Truyện
4081 Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
2118 Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn
259 Đặc Công Vương Phi
328 Tấn Công Ngược Thành Phi
6795 Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí
48918 Bá Tước
113555 Ký Sự Hậu Cung
669 Cách Đế Vương Đoạt Thê
5466 Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
2060 Huyết Phượng Cung
141645 Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
14265 Tướng Phủ Ngốc Thê