Bạch phát vương phi

Tác Giả:  Mạc Ngôn Thương

Thể Loại: Ngôn Tình Dị Giới Xuyên Không Tiểu thuyết Kiếm hiệp

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc: 188

Trạng Thái: Full

Bạch phát vương phi


Nam chính Tông Chính Vô Ưu và nữ chính Mạn Yêu đều sạch, đầu truyện có một chút ngược, nam chính rất thương yêu nữ chính, HE. Truyện nói về ân oán hận thù đời trước, liên lụy đến đời sau. Huynh đệ đối đầu như kẻ thù. Gia đình tan nát tỷ muội thất lạc, gặp lại nhau lại không nhận ra nhau. Truyện rất hay, mọi người vào đọc thử xem...


Đọc truyện từ đầu Đọc chương mới nhất Danh sách chương

Danh sách chương


# Tên chương Cập nhật
1

Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)

01/01/1970
2

Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)

01/01/1970
3

Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)

01/01/1970
4

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp (1)

01/01/1970
5

Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)

01/01/1970
6

Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)

01/01/1970
7

Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)

01/01/1970
8

Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)

01/01/1970
9

Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)

01/01/1970
10

Chương 10: Lao ngục tai ương

01/01/1970
11

Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)

01/01/1970
12

Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)

01/01/1970
13

Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)

01/01/1970
14

Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)

01/01/1970
15

Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)

01/01/1970
16

Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)

01/01/1970
17

Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)

01/01/1970
18

Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)

01/01/1970
19

Chương 19: Tề tụ ở phủ tướng quân (1)

01/01/1970
20

Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)

01/01/1970
21

Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)

01/01/1970
22

Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)

01/01/1970
23

Chương 23: Công chúa đại hôn (1)

01/01/1970
24

Chương 24: Công chúa đại hôn (2)

01/01/1970
25

Chương 25: Công chúa đại hôn (3)

01/01/1970
26

Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu

01/01/1970
27

Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)

01/01/1970
28

Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)

01/01/1970