Đại Chúa Tể

Tác Giả:  Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể Loại: Dị Giới

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc: 2106140

Trạng Thái: Còn tiếp...

Truyện cùng tác giả

Đại Chúa Tể


Bạn đang đọc truyen dai chua te của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên website đọc truyện online.

Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể.

Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung.

Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch.

Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa

...

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm?

Đại Thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể.


Đọc truyện từ đầu Đọc chương mới nhất Danh sách chương

Chương mới nhất


# Tên chương Cập nhật
1386

Chương 1402: Cơ duyên

14/12/2016
1385

Chương 1401: Thủ đoạn cuối cùng

13/12/2016
1384

Chương 1400: Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tam Hợp Cảnh

12/12/2016
1383

Chương 1399: Mục Chủ chiến Huyết Hoàng

11/12/2016
1382

Chương 1398: Ma Đế chi uy

09/12/2016

Danh sách chương


# Tên chương Cập nhật
1

Chương 1: Bắc Linh viện

10/09/2013
2

Chương 2: Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ

10/09/2013
3

Chương 3: Mục vực

10/09/2013
4

Chương 4: Đại Phù Đồ Quyết

10/09/2013
5

Chương 5: Đại thiên thế giới

10/09/2013
6

Chương 6: Biên độ dao động linh lực

10/09/2013
7

Chương 7: Mộ Nguyên

10/09/2013
8

Chương 8: Liễu Dương

10/09/2013
9

Chương 9: Đối mặt

10/09/2013
10

Chương 10: Tỷ thí học viện

10/09/2013
11

Chương 11: Đàm Thanh Sơn

10/09/2013
12

Chương 12: Ra tay

10/09/2013
13

Chương 13: Chiến Liễu Dương

10/09/2013
14

Chương 14: Linh động cảnh trung kỳ

10/09/2013
15

Chương 15: Phá Linh châu

10/09/2013
16

Chương 16: Thiên Giới

10/09/2013
17

Chương 17: Tụ Linh trận cấp ba

10/09/2013
18

Chương 18: Trúc Cơ

01/11/2016
19

Chương 19: Sâm La Tử Ấn

10/09/2013
20

Chương 20: Thành ấn

10/09/2013
21

Chương 21: Phong ba huấn luyện trường

10/09/2013
22

Chương 22: Tử Ấn phát uy

10/09/2013
23

Chương 23: Chân thực lực Sâm La Tử Ấn

10/09/2013
24

Chương 24: Ước định

10/09/2013
25

Chương 25: Tinh phách linh thú

10/09/2013
26

Chương 26: Thợ săn lão luyện

10/09/2013
27

Chương 27: Cướp

10/09/2013
28

Chương 28: Hợp tác

10/09/2013
29

Chương 29: Ngọc Linh thụ

10/09/2013
30

Chương 30: Sơn cốc săn vượn

10/09/2013
31

Chương 31: Khu hổ thôn lang - Đại Chúa Tể

10/09/2013
32

Chương 32: Chiến lợi phẩm

10/09/2013
33

Chương 33: Hồi doanh

10/09/2013
34

Chương 34: Liễu Minh

10/09/2013
35

Chương 35: Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn

10/09/2013
36

Chương 36: Phiền toái

10/09/2013
37

Chương 37: Lọt tròng

10/09/2013
38

Chương 38: Bị giết

10/09/2013
39

Chương 39: Giới Tử xuyến

10/09/2013
40

Chương 40: Qua mặt - Đại Chúa Tể

10/09/2013
41

Chương 41: Gian trá - Đại Chúa Tể

10/09/2013
42

Chương 42: Gian nan đường về

10/09/2013
43

Chương 43: Kỷ Tông, người trong mưa

10/09/2013
44

Chương 44: Phá trận

10/09/2013
45

Chương 45: Cửu U Tước

10/09/2013
46

Chương 46: Phong ấn

10/09/2013
47

Chương 47: Học linh trận

10/09/2013
48

Chương 48: Thiên phú kinh người

10/09/2013
49

Chương 49: Hưng binh

01/01/1970
50

Chương 50: Hắc Minh Uyên

10/09/2013